راهنمای خرید فرش دستباف آذربایجان

اذربایجان به دلیل وجود مراتع وسیع و آب و هوای کوهستانی موقعیت ممتازی در تولید قالی دارد.
1- مراکز مهم قالیبافی:
      قالی‌های شهری باف:

  تبریز:

در زمان صفویان کارگاههای بسیاری در آن دایر شده و تا به امروز مرکز مهم قالیبافی استان بوده است. راهیابی فرش ایران به بازارهای جهانی تا حد زیادی مرهون بازرگانان و قالیبافان تبریزی است.

نوع بافت:

گرة متقارن (ترکی) دو پوده با پرز کوتاه و نازک.

قالی های محلی و روستایی:

آراسته به طرحهای قدیم هریس

  هریس:

ویژگی های کلی طرح:

طرح های لچک و ترنج شاخه شکسته، لچک و ترنج شاه عباسی و هندسی با حاشیة سماوری و با گونه های قاچ خاتون (داش خاتون)، ترنجی کف ساده، حاج عظیمی، ترنج لوزی، صمدخانی و تاجری در حوزه های گوراوان، شربیان، اهر بیلوردی، مهریوان، و قراچه بافته می شوند

         رنگ ها:

سرخ روناسی، قهوه ای سیر، سبز تند و سورمه ای.

  قراچه:

مشهور به قالیچه و کناره با طرح ترنج و رنگ سرخ روناسی و حاشیة آبی سیر.

  اردبیل:

تولیدات آن بیشتر به صورت قالیچه و روستایی¬باف بوده و گلیم آن مشهور است.

  تکاب:

تکاب، افشار و بیجار سه مرکز تولید دست باف های پرز بلند و بادوام.

طرح ها: ترکیب افشاری و کردی، ماهی درهم، شاه عباسی بیجار.
رنگ ها: لاکی قرمز، سورمه¬ای، کرم و گاهی فیروزه¬ای.

 قالی های عشایری:

قالی های شاهسون که شباهت هایی با قالی های روستایی دارد.

2- ویژگی بافت:
  •  گرة ترکی
  •  گلیم های روستایی و عشایری به سبک فارسی (پودر ضخیم)
  •  دارها (به جز دار عشایری) عمودی
  •  پرز پشمی یا ابریشمی ـ تار و پود از نخ پنبه و ابریشم