فرآیند سفارشی‌سازی آثار

  • طی قراردادی که در 12 ماده تهیه و تنظیم شده است می‌توانید آثار دلخواهتان را سفارش دهید.
  • این قرارداد بین آرتان‌بیز و اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌شود.
  • موضوع قرارداد سفارش بافت تابلوفرش است که شما چند و چون آن را تعیین می‌کنید. جزئیاتی همچون: اندازه‌ی تابلو، طرح مورد نظرتان، جنس چله و جنس قاب و … .
  • متعهدیم آثار را در زمانی توافق‌شده تحویلتان دهیم.
  • در فرایند سفارش بعد از عقد قرارداد 20 درصد از مبلغ کل آن دریافت می‌شود و در زمانی مشخص‌شده پیش‌طرح را خدمتتان ارائه می‌دهیم.
  • می‌توانید نظراتتان را روی پیش‌طرح بیان کنید.
  • بعد از اعمال تغییرات احتمالی، پیش‌طرح نهایی می‌شود و 40 درصد از کل قرارداد دریافت می‌شود.
  • در زمان مشخص‌شده اثر نهایی را تحویل می‌دهیم و 40 درصد باقیمانده دریافت می‌شود.
  • مالکیت مادی اثر برای شماست و اگر مالکیت معنوی آن را هم می‌خواهید درصدی به کل قرارداد افزوده می‌شود.

 

متن کامل قرارداد را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.