تبلیغات در هایپرکالای تولیدکنندگان تابلوفرش دستباف آذربایجان

معرفی تولیدکنندگان محترم تابلو فرش که کالاهای باکیفیت تولید میکنند تا اطلاع ثانوی در این سایت به #رایگان انجام میشود

معرفی و تبلیغات تولیدکنندگان در قالب محتوای متنی، مصاحبه و محتوای ویدئویی انجام میشود، بدین صورت که :