سردرود مهد هنر تابلوفرش دستباف
سردرود مهد هنر تابلوفرش دستباف

مستند “چشم حیرت” شهر سردرود در اطراف شهر تبریز و مهد تابلوفرش در ایران و جهان که به ایجاد تابلو فرشهای پرتره و طریف مشهور است.
تهیه کننده و کارگردان : مرتضی مقدس

  بویاما; هنر و صنعت رنگرزی گیاهی آذربایجان