بویاما; هنر و صنعت رنگرزی گیاهی آذربایجان
بویاما; هنر و صنعت رنگرزی گیاهی آذربایجان

این برنامه نگاهی به هنر و صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان و استفاده از رنگ های طبیعی در فرش ها و قالی ها دارد.

تهیه کننده و کارگردان : زین العابدین گوزلی

  تفاوت تابلو فرش دستباف با ماشینی