خام فروشی مواد اولیه، ضرر دو سویه به صنعت فرش ایران
🎥 خام فروشی مواد اولیه، ضرر دو سویه به صنعت فرش ایران

بازار نخ تولید شده از پشم دام‌های سبک زاگرس به قدری اغوا کننده است که این نخ سر از افغانستان، هند، پاکستان یا نپال در می‌آورد و فرش‌های بافته شده در این کشورها با نقشه‌های ایرانی که پیش‌تر به سرقت رفته است، در بازار کشورمان با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رود.

  دوشنبه‌ها با تولیدکنندگان و هنرمندان خلاق فرش دستباف آذربایجان